Hur man duplicerar ett ark i Excel

När du arbetar i Excel behöver du ibland skapa en eller flera kopior av ditt kalkylblad. Lyckligtvis är det ingen svår uppgift att skapa dubbletter av kalkylblad.

Hur man duplicerar ett ark i Excel

I den här artikeln kommer du att lära dig hur du duplicerar ett Excel-ark på flera sätt och på olika plattformar. Vi kommer också att täcka andra användbara funktioner relaterade till arkduplicering, som att flytta ett ark, kopiera flera ark, visa ark och mer.

Hur duplicerar man ett ark i Excel?

Det snabbaste sättet att duplicera ett ark är genom att dra och släppa. Så här går det till:

 1. Längst ned på skärmen väljer du arkfliken du vill kopiera.

 2. Håll ned "Control"-tangenten (Ctrl) på ditt tangentbord.

 3. Medan du håller ned Ctrl-tangenten, dra och släpp fliken med musen.

Om du har för många ark och vill att kopian av ditt ark ska visas på en specifik plats gör du följande:

 1. Högerklicka på arkfliken du vill kopiera.

 2. Klicka på "Flytta eller kopiera".

 3. Välj den arbetsbok som du vill placera din dubblett i.

 4. Välj det ark innan du vill att din dubblett ska visas.
 5. Markera "Skapa en kopia."

 6. Klicka på "OK".

Hur duplicerar man ett ark i Excel på Mac?

För Mac-användare är dragtekniken också tillämplig:

 1. Tryck och håll ned "Alternativ"-tangenten.

 2. Klicka på arkfliken och dra den dit du vill.

 3. Släpp arkfliken och släpp alternativtangenten.

Men om du vill kopiera ditt ark till en annan arbetsbok är metoden något annorlunda:

 1. Öppna arbetsboken där du vill placera din dubblett.
 2. Högerklicka på arkfliken i arbetsboken som innehåller originalet.

 3. Klicka på "Flytta eller kopiera".

 4. Välj arbetsboken där du vill klistra in ditt ark.

 5. Se till att du markerar "Skapa en kopia."

 6. Klicka på "OK".

Hur duplicerar man ett ark i Excel flera gånger?

Du kan använda dra-och-släpp-tekniken för att snabbt multiplicera antalet dubbletter av dina Excel-ark:

 1. Skapa en kopia av ditt ark med någon av metoderna ovan.
 2. Håll ned Skift och välj flikarna på det kopierade arket och originalet med musen. Observera att de två arkflikarna måste ligga bredvid varandra.
 3. Släpp Shift och håll ned Ctrl.
 4. Dra och släpp de två flikarna.

 5. Släpp Ctrl.

Upprepa dessa steg. Varje gång kan du öka antalet identiska arkflikar som du vill duplicera ytterligare.

Hur duplicerar man ett ark i Excel med en genväg?

Om du vill skapa ett större antal arkkopior med ett klick på en knapp kan du skapa en kortkommando:

 1. Gå till fliken "Visa" i menyfliksområdet.

 2. Klicka på "Makron".

 3. Klicka på "Spela in makro" i rullgardinsmenyn.

 4. Ange kortkommandot du vill använda (t.ex. "D").

 5. Klicka på "OK".

 6. Högerklicka på arkfliken du vill duplicera.
 7. Klicka på "Flytta eller kopiera".

 8. Välj arbetsboken där du vill klistra in din kopia.
 9. Välj det ark innan du vill att din dubblett ska visas.

 10. Markera "Skapa en kopia."

 11. Klicka på "Makron" igen.

 12. Välj "Stoppa inspelning".

Klicka nu på arkfliken och tryck på Ctrl + D för att omedelbart duplicera arket. Använd denna genväg så många gånger du behöver.

Hur duplicerar man ett ark i Excel i VBA?

Microsoft Office-program har sitt eget programmeringsspråk – Visual Basics for Application (VBA). Med detta kan du programmera Excel för att göra en kopia av ett ark åt dig.

Först måste du öppna VBA:

 1. Om du inte ser fliken "Utvecklare" på menyfliksområdet, gå till "Arkiv".

 2. Välj inställningar."

 3. Markera "Utvecklare" i avsnittet "Anpassa band".

 4. Gå tillbaka till ditt kalkylblad och öppna fliken "Utvecklare" i menyfliksområdet.

 5. Klicka på "Visual Basic".

Obs: Du kan använda en genväg (Alt + F11) för att öppna VBA, men det kanske inte fungerar för alla användare.

Nu när du har öppnat VBA kan du skapa en kod som kommer att automatisera dupliceringsprocessen:

 1. Klicka på "Visual Basic" för att öppna VBA.

 2. Klicka på fliken "Infoga" och sedan på "Modul".

 3. Kopiera och klistra in följande kod:

  Sub Copier ()

  Dim x Som heltal

  x = InputBox("Hur många kopior vill du ha?")

  För numtimes = 1 Till x

  ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1").Copy _

  After:=ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1")

  Nästa

  Avsluta Sub

 4. Istället för ark 1 anger du namnet på arket du vill kopiera.
 5. Gå tillbaka till ditt arbetsblad och klicka på "Visa" på menyfliksområdet.

 6. Klicka på fliken "Makron" och sedan på "Visa makro."

 7. Välj makrot "Copier" och klicka på "Kör".

 8. Ange antalet kopior som du vill göra (t.ex. "20").

 9. Klicka på "OK".

Hur duplicerar jag ett ark i Excel Online?

Om du använder Excel online finns det också ett enkelt sätt att duplicera ett ark:

 1. Högerklicka på arkfliken du vill duplicera.
 2. Klicka på "Duplicera".

Hur duplicerar man en arbetsbok i Excel?

Först måste du gå till dialogrutan som låter dig öppna ett befintligt Excel-dokument. Tillgång till den här dialogrutan varierar beroende på din version av Excel:

 1. Excel 2007 – Office>Öppen

  Excel 2010 – Arkiv>Öppna

  Excel 2013 – Arkiv>Dator>Bläddra

  Excel 2016 – Arkiv>Bläddra

 2. Navigera till Excel-dokumentet som du vill kopiera och välj det.
 3. Klicka på den lilla pilen på knappen "Öppna".

 4. Välj "Öppna som kopia" i rullgardinsmenyn.

Du har nu två identiska arbetsböcker. Byt namn på kopian av den nya arbetsboken om det behövs.

Hur flyttar man ett ark i Excel?

Det finns två enkla sätt att flytta ett ark i Excel.

Du kan helt enkelt välja arkfliken du vill flytta och dra den till önskad plats.

Eller, om du har för många ark, kan du:

 1. Högerklicka på arkfliken du vill flytta.
 2. Klicka på "Flytta eller kopiera".

 3. Välj arkfliken innan du vill att ditt ark ska visas.

 4. Klicka på "OK".

Hur flyttar man ett ark i Excel med en genväg?

För att skapa en genväg för att flytta ett ark i Excel måste du skapa ett makro:

 1. Gå till fliken "Visa" på menyfliksområdet.

 2. Klicka på fliken "Makron".

 3. Välj "Spela in makro".

 4. Infoga nyckeln du vill använda som genväg (t.ex. "M").

 5. Högerklicka på arkfliken du vill flytta.

 6. Välj "Flytta eller kopiera."

 7. Välj vart du vill flytta ditt ark.

 8. Klicka på "OK".

 9. Gå tillbaka till "Makron".

 10. Klicka på "Stoppa inspelning".

Varje gång du klickar på Ctrl + M kommer Excel att flytta ditt ark till den plats du valt.

Hur kopierar man flera ark flera gånger i Excel?

Det snabbaste sättet att kopiera flera ark är att:

 1. Välj de arkflikar du vill kopiera medan du håller Ctrl.

 2. Högerklicka på någon av de valda arkflikarna.
 3. Välj "Flytta eller kopiera."

 4. Klicka på arket före som du vill att kopiorna ska visas.

 5. Markera "Skapa en kopia."

 6. Klicka på "OK".

Upprepa denna process tills du har önskat antal kopior.

Ytterligare vanliga frågor

Hur visar jag ark i Excel?

Det kan finnas några dolda ark i en Excel-fil som du inte skapade. Du kan enkelt kontrollera det och visa alla dolda ark:

1. Högerklicka på valfri arkflik.

2. Klicka på "Visa."

3. Välj det ark som du vill visa och klicka på "OK".

Tyvärr kan du inte visa alla ark samtidigt. Du måste upprepa denna process för varje gömt ark.

Dessutom, om det inte finns några dolda ark i Excel-filen, kommer knappen "Visa" inte att vara klickbar.

Hur kopierar jag ark och byter namn automatiskt i Excel?

Du måste först öppna VBA i Excel och skapa en ny modul:

1. Gå till fliken "Utvecklare" på menyfliksområdet.

2. Klicka på "Visual Basic".

3. Klicka på "Infoga" och sedan på "Modul".

4. Kopiera och klistra in följande kod:

Sub Create()

'Uppdatering av Extendoffice

Dim I As Long

Dim xNumber Som heltal

Dim xName As String

Dim xActiveSheet Som arbetsblad

Vid fel Resume Next

Application.ScreenUpdating = Falskt

Ställ in xActiveSheet = ActiveSheet

xNumber = InputBox("Hur många kopior vill du ha?")

För I = 1 Till xNumber

xName = ActiveSheet.Name

xActiveSheet.Copy After:=ActiveWorkbook.Sheets(xName)

ActiveSheet.Name = "NewName" & I

Nästa

xActiveSheet.Activate

Application.ScreenUpdating = Sant

Avsluta Sub

5. Ange önskat namn på din kopia istället för "NewName". Om du skapar flera kopior kommer Excel att tilldela suffix ("-1", "-2", "-3" etc.) till varje kopia.

6. Välj arkfliken som du vill göra omdöpta kopior av.

7. Gå till fliken "Visa" på menyfliksområdet.

8. Klicka på "Makron" och sedan på "Visa makron."

9. Välj makrot "Skapa" och klicka på "Kör".

10. Ange antalet kopior som du behöver (t.ex. "5").

11. Klicka på "OK".

Obs: Att trycka på F5 på tangentbordet kan ersätta steg 7. och 8, men det kanske inte fungerar för alla användare.

Nu har du fem omdöpta kopior av ditt originalblad (d.v.s. "NewName-1", "NewName-2" …)

Skapa ett dubblettark i Excel

Oavsett om du äger en Mac, en PC eller arbetar i Excel Online, vet du nu att det är en enkel uppgift att skapa dubbletter av kalkylblad. Vi har till och med utrustat dig med de koder du behöver för att kopiera och klistra in i din MS Excel.

Har du någonsin haft några problem med att duplicera ett ark i Excel? Hur löste du problemet? Låt oss veta i kommentarsfältet nedan.